Workshop 'In verbinding met je (innerlijke) kind'

Datum: zaterdag 30 juni

Kosten: € 17,50 (inclusief een kopje koffie)

Inschrijving: via betaling, uiterlijk 27 juni op rekeningnummer NL78 ABNA 0523 1900 93 t.n.v. Stichting OPET o.v.v. WORKSHOP 30 juni, je naam en aansluitnummer