Het is gemakkelijk om te beginnen met het maken van uw website. Als u al iets van de basisprincipes weet kan dat helpen.

Wat is een contentbeheersysteem?

Een contentbeheersysteem is software die u in staat stelt eenvoudig webpagina's aan te maken en te beheren, door het aanmaken van de inhoud te scheiden van het mechanisme dat nodig is om het op het web te tonen.

Bij deze site wordt de inhoud opgeslagen in een database. Hoe het eruit ziet wordt bepaald door een template. De Joomla! software brengt het template en de inhoud bij elkaar om zo een webpagina te maken.

Website and beheergedeelte

Uw website heeft in feite twee afzonderlijke delen. De website (ook wel voorkant genoemd) is wat de bezoekers van uw site zullen zien. Het beheergedeelte (ook wel achterkant genoemd) wordt alleen gebruikt door de personen die uw site beheren. U kunt het beheergedeelte bereiken door op de link "Websitebeheer" te klikken in het "Gebruikersmenu" (zichtbaar nadat u bent ingelogd) of door het toevoegen van /administrator aan het eind van uw domeinnaam..

Inloggen in het beheergedeelte gebeurt met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat is aangemaakt tijdens de installatie van Joomla.

Inloggen

Gebruik voor het inloggen op de voorkant van uw website het inlogformulier. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn aangemaakt tijdens het installatieproces. Eenmaal ingelogd kunt u artikelen aanmaken en aanpassen.

Bij het beheren van uw website kunt u artikelen aanmaken die alleen ingelogde gebruikers kunnen zien.

Maken van een artikel

Eenmaal ingelogd op de voorkant van de website ziet u in deze voorbeelddata een nieuw menu, het gebruikersmenu. Klik, om een nieuw artikel aan te maken, op "Maak een artikel" in dat menu.

Het formulier "nieuw artikel" heeft veel mogelijkheden, maar het invullen van een titel en iets in het tekstvak volstaat al. Om het gemakkelijk terug te vinden zet u de status op gepubliceerd.

Een bestaand artikel kan worden aangepast door op het wijzig icoon te klikken (deze wordt alleen weergegeven voor gebruikers die de juiste rechten hebben om een artikel te kunnen bewerken).

Template en modules

De uitstraling van de website wordt bepaald door de template. U kunt de websitenaam, de achtergrondkleur en nog veel meer aanpassen door de opties van de template naar eigen inzicht in te stellen. Dit kunt u doen door in het beheergedeelte naar de templatestijlen te gaan en te klikken op het standaard template (Protostar). De meeste wijzigingen kunnen gemaakt worden op het tabblad opties.

De blokken rond de hoofdcontent van de website worden modules genoemd. U kunt de afbeelding bovenaan de pagina wijzigen door de afbeeldingsmodule te bewerken in modulebeheer.

Leer meer

Er kan veel meer geleerd worden hoe Joomla! te gebruiken om de website die u voor ogen staat te bouwen. U kunt veel meer leren op de Joomla! documentatie site en op de Joomla! forums.

‘Psycho’ is verbonden met het psychische leven van de mens en heeft betrekking op de geest en de ziel, de psychische gesteldheid van de mens. De toevoeging ‘energetisch’ duidt op het werken met het energieveld, de aura en de chakra’s. ‘Therapie’ betekent o.a. een methode om iets te verbeteren en dat is wat de psycho- energetisch therapeut beoogt, een bestaande situatie waarin iemand disbalans ervaart, verbeteren.

 

Werkmethode

De Psycho-energetisch therapeut werkt met ‘intuïtieve ontwikkelingsmethodieken’. Men moet dan denken aan: begeleiding met behulp van visualisatieoefeningen; adembegeleiding; leren luisteren naar het lichaam; het energieveld van de mens, de aura en de chakra's, onderzoeken; het toepassen van healing technieken die het energieveld zuiveren en aanvullen en het werken met de symboliek van tekeningen en dromen. Aanvullend wordt er gewerkt met 'counseling', het bespreekbaar en bewust maken van zaken die spelen en die van invloed kunnen zijn op iemands welzijn. De ondersteunende ontspannings- en healing oefeningen zorgen voor een afname van stress, waardoor het immuunsysteem versterkt wordt. De cliënt hervindt hierbij niet alleen het contact met het eigen lichaam, maar krijgt zo meer inzicht in zijn persoonlijke processen. De psycho-energetisch therapeut probeert ontwikkelingsgericht te begeleiden en streeft naar zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing van de cliënt.

 

Verbinding van de ziel en de persoonlijkheid

Een belangrijk uitgangspunt voor de psycho-energetisch therapeut is samen met de cliënt te zoeken naar balans en verbinding met zijn eigen natuur en potentieel. Onderzocht wordt hoe iemand reageert op klachten als spanning, stress, disbalans of andere persoonlijke situaties. Hij stelt geen diagnoses zoals de reguliere arts doet, maar kijkt hoe een fysieke klacht verbonden is met de gemoedsgesteldheid van iemand, omdat iemands reacties op emoties en gevoelens ook het lichaam beïnvloeden.

 

Het lichaam als raadgever

'Wat zegt je gevoel?' en 'Waar voel je dat?', wordt er regelmatig gevraagd. Deze vragen lijken eenvoudig, maar in de praktijk gaan we er vaak aan voorbij. Toch is juist het contact leggen met het gevoel van de cliënt een belangrijk hulpmiddel voor de psycho-energetisch therapeut en blijkt ons eigen lichaam een wijze raadgever. Intuïtieve ontwikkelingsmethodieken helpen je te leren luisteren naar je eigen gevoel en zo naar jezelf op een constructieve manier. Het genezende aspect ervan is ook verbonden met de groeiende kennis en ervaring van het werken met het energieveld van de mens, omdat het een verbinding schept tussen de materiële en de geestelijke wereld, een thuiskomen in jezelf.

 

Roosreading

Bij een roos reading gebruiken we de roos als symbool om helderheid te scheppen over het wezen van de ander op aards, psychisch en spiritueel niveau, maar ook voor allerlei levenssituaties. De verschillende onderdelen van de roos staan symbool voor belangrijke aspecten van het leven. Elk onderdeel van de roos wordt gelezen en uitgelegd. Bijvoorbeeld: De bloem vertegenwoordigt het bewustzijn, de manier hoe iemand omgaat met zijn denken, zijn beeldvorming, zijn inzichten. De kleur van de bloem zegt bijvoorbeeld op welke manier de ander omgaat met zijn bewustzijn, omdat elke kleur staat voor bepaalde eigenschappen.

 

Chakrareading en healing

De chakra’s zijn bewustzijnscentra in het menselijk lichaam – energetische centra, geen materiële of anatomische. Ze hebben hun oorsprong in het fijnstoffelijke energiesysteem van de mens, maar stralen ook overeenkomstig hun ligging in het fysieke lichaam door. Chakra’s worden ook wel de psychische en spirituele energiecentra in het etherische energielichaam genoemd en zij corresponderen met het endocriene stelsel in het fysieke lichaam. Er zijn zeven hoofdchakra’s die verbonden zijn met de energiebanen van de ruggengraat. Chakra betekent wiel of werveling en door die draaiende beweging ‘zuigen’ ze energieën aan, die ze vervolgens verdelen door de fijnstoffelijke energielichamen. Via de chakra’s nemen we energie uit onze omgeving op.

De psycho-energetisch therapeut werkt met de 7 hoofdchakra’s. Bij de chakrareading gaan we op zoek naar de informatie die de chakra’s ons kunnen geven. We verdiepen ons in de psychologische, spirituele en energetische betekenis van de chakra’s. Dit kan vanuit een totaal overzicht om te zien welk chakragebied de meeste aandacht nodig heeft. We gebruiken de handen hierbij om de energie van de chakra’s te voelen, ‘waar te nemen’ in het etherisch energieveld.

Healing is het activeren en in balans brengen van iemands natuurlijke levensstroom, zodat de zielsessentie in de mens zich volledig kan ontplooien. Bij healing richten we ons doelbewust op het werken met de handen om zo energie over te dragen naar de ander om harmonie en verbinding met de eigen levenskrachtbron te bewerkstelligen. Dit kan vanuit diverse methoden gebeuren.

 

Aurareading en healing

Ieder levend wezen wordt omgeven door een fijnstoffelijk energieveld, aura genoemd. Dit energieveld verbindt ons met onze omgeving, met alle levende wezens en met onszelf. De psycho-energetisch therapeut werkt met de 3 hoofdkleuren van de aura – het fysiek/etherische, astrale en mentale energieveld. De kleuren geven de kwaliteiten van iemand aan en de kleurkwaliteit laat zien hoe iemand er nu mee omgaat, bijvoorbeeld met zijn emoties of denken. De therapeut gebruikt hierbij de hand/afstand reading, om de energie van het aura gebied waar te nemen.

 

Toegepaste Imaginatie

De Toegepaste Imaginatiemethodiek is een combinatie van counseling, werken met beelden en de zintuiglijke reacties van de cliënt. Toegepaste Imaginatie, ook wel T.I. genoemd, verbindt de intuitieve en energetische methodieken en ondersteunt het begeleidingsproces van de cliënt.

 

Werken met dromen

Omdat voor de psycho-energetisch therapeut het beeld een belangrijk hulpmiddel is, is ook de beeldende taal van dromen een bron van informatie. De cliënt wordt ondersteund door de psycho-energetisch therapeut in het inzichtelijk krijgen van zijn dromen.

 

Werken met tekeningen

Tekeningen zijn een belangrijke ingang voor een therapeutisch proces, omdat juist in tekeningen symbolische boodschappen verborgen zijn. De psycho-energetisch therapeut werkt dan ook vaak met tekeningen als ondersteuning voor zelfontwikkeling.

 

Adem, meditatie en ontspanningsoefeningen

De psycho-energetisch therapeut werkt met adem, meditatie- en ontspanningstechnieken. Deze oefeningen kunnen het herstelproces bevorderen en jezelf meer inzicht en rust geven.

 

Counseling

Counseling is een pedagogische, psychologische en sociale hulpverlening en advisering. De psycho-energetisch therapeut probeert inzicht te verschaffen in de problemen van iemand door het voeren van gesprekken, waarbij de counselor de raadsman of adviseur is.

Opleidingen

 

Informatief

 

Overig